Překladatelské služby, překlady

logo PŘIHLÁŠENÍ
REKLAMA

INTACT - jazykove kurzy v zahranici
Nejprehlednejsi databaze prazskych firemKROK - produkční agentura zajišťující komplexní polygrafický servis

ITC překlady a tlumočení
Překladatel, tlumočník
Drátěný program ROKOF
ODKAZY

toplist
VYHLEDÁVÁNÍ
| HOME | PODMÍNKY | CENÍK | KONTAKT | REGISTRACE | PŘIHLÁŠENÍ |

Podmínky pro zařazení do katalogu

Klient je ve formuláři povinen uvádět pravdivé, nezkreslené a aktuální informace.
Klient by měl v rámci možností informovat provozovatele o případných změnách údajů uvedených v katalogu.
Klient souhlasí se zasíláním výzvy k opravě údajů v katalogu (pokud je jich třeba) na emailovou adresu, uvedenou při registraci. Tato výzva bude zasílána maximálně 1x za dva kalendářní měsíce.
Klient se zavazuje uhradit registrační poplatek ve lhůtě splatnosti. V opačném případě si je vědom toho, že bude jeho odkaz z katalogu vyřazen.

Provozovatel bude zajišťovat servis nezbytný s fungováním serveru a bude se snažit o efektivní propagaci katalogu.
Provozovatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení změn údajů klienta tyto provést, vyžaduje-li to jeho zásah, neplatí pro změny, které je možné provést přes registrační formulář.
Provozovatel bezplatně zařadí odkaz do katalogu na dobu 1 měsíce a poté bude vymazán, pokud nebude uhrazen registrační poplatek. Bezplatně umístěný odkaz na dobu jednoho měsíce platí pouze jedenkrát pro každou firmu, není tudíž možné po uplynutí prvního měsíce firmu opět zaregistrovat a požadovat další měsíc bezplatného umístění odkazu. Pro každou registraci je možné mít pouze jeden odkaz v katalogu.
Provozovatel se zavazuje, že jakékoliv údaje získané při registraci neposkytne třetím osobám a na emailové adresy budou zasílány pouze informace týkající se Vašeho odkazu v katalogu, nikoli "spam".